Kontakt

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie
ul. Rynek 15
83-400 Kościerzyna

NIP: 591-000-40-84
REGON: 000988655